Համաձայն ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունվարի 30-ի N 77 որոշման՝ Պարֆյումերակոսմետիկական
ապրանքները ենթակա չեն վերադարձի և փոխանակման։

Main Menu