Առաքումը կատարվում է Երևանի ամբողջ տարածքում ՝ անվճար , եթե պատվերի արժեքը գերազանցում է 10.000 դրամը։
Ապրանքը ստանալիս անհրաժեշտ է ստուգել ապրանքի տեսքը, քանակը և ստորագրել ստացման թերթիկը: Եթե առաքման
պահին ապրանքի համար վճարումն արդեն արված է, ապա ապրանքը հանձնվում է միայն պատվիրատուին: Այդ դեպքում
կարող են պահանջվել անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ: Առաքիչն իրավունք ունի չհանձնել ապրանքը,
եթե չեն կատարվել վերոնշյալ  պայմաններից որևէ մեկը, կամ չի կատարվել վճարումը:

Main Menu